Licencovanie

Licencovanie

Licencovanie sa týka procesu udelenia práva na používanie určitého produktu, služby alebo technológie. Licencia zvyčajne vymedzuje podmienky, za ktorých je možné využívať daný objekt. Existuje mnoho rôznych typov licencií, ktoré sa používajú v rôznych odvetviach a oblastiach.

Napríklad licencia Creative Commons je bežne používaná pre diela, ktoré sú voľne dostupné na internete. Táto licencia umožňuje autorom udeliť iným ľuďom povolenie na použitie ich diela za určitých podmienok, napríklad s povinnosťou uviesť autora.

Typy licencií

  • Open-source licencia – umožňuje používanie, úpravu a šírenie softvéru bez obmedzení.
  • Proprietárna licencia – obmedzuje používanie a distribúciu produktu na základe určitých podmienok stanovených v licencii.
  • GNU General Public License (GPL) – licencia, ktorá zabezpečuje slobodné šírenie a modifikáciu softvéru.

Je dôležité porozumieť licenčným podmienkam pred použitím akéhokoľvek produktu alebo technológie, aby sa predišlo nežiaducim následkom.

Pre viac informácií o licenciách navštívte Wikipédiu.