Αλγόριθμος μαύρου κουτιού

Black box algorithm

Ο αλγόριθμος μαύρου κουτιού είναι ένας αλγόριθμος που λειτουργεί με βάση την είσοδο και την έξοδο χωρίς να αποκαλύπτει την εσωτερική του δομή ή τον τρόπο λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος θεωρείται ως μαύρο κουτί, με τον χρήστη να μην έχει πρόσβαση στις λεπτομέρειες της λειτουργίας του.

Ένα παράδειγμα του αλγορίθμου μαύρου κουτιού είναι ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης Random Forest. Αυτός ο αλγόριθμος λαμβάνει δεδομένα εισόδου και προβλέπει αποτελέσματα χωρίς να αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις του.

  • Οι αλγόριθμοι μαύρου κουτιού είναι χρήσιμοι όταν ο χρήστης δεν χρειάζεται να καταλάβει τη λεπτομέρεια της λειτουργίας του αλγορίθμου.
  • Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί διαφάνεια και ευκολία στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: Wikipedia: Black box algorithm.