Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία

Νόμοι ανταγωνισμού

Οι νόμοι ανταγωνισμού είναι κανόνες που θεσπίζονται για να προστατεύσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τους καταναλωτές από τις αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι συχνά περιλαμβάνουν απαγορεύσεις για τον καρτέλα, την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και άλλες μορφές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ένα παράδειγμα ανταγωνιστικής πρακτικής που απαγορεύεται από τους νόμους ανταγωνισμού είναι η συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων για τον καθορισμό των τιμών προϊόντων, γεγονός που εμποδίζει τον φυσικό ανταγωνισμό στην αγορά και αυξάνει τις τιμές για τους καταναλωτές.

Οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγιούς ανταγωνιστικής αγοράς και την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Λήμα για τους Νόμους Ανταγωνισμού στη Wikipedia.