Antitrustlagstiftning

Antitrust lagar

Antitrust lagar är lagar som syftar till att främja konkurrensen och förhindra monopol och karteller. Dessa lagar är avsedda att skydda konsumenterna genom att främja en sund konkurrens på marknaden.

En av de mest kända antitrustlagarna är Sherman Antitrust Act, antagen i USA 1890. Denna lag förbjuder företag från att engagera sig i verksamhet som strider mot konkurrenslagen, såsom att bilda karteller eller monopol.

Antitrustlagar tillämpas över hela världen och syftar till att skapa en rättvis och konkurrenskraftig marknad där företag konkurrerar på lika villkor.

Exempel på antitrustlagar:

  • Sherman Antitrust Act i USA
  • Competition Act i Storbritannien
  • Competition and Consumer Act i Australien

Genom att tillämpa dessa lagar kan regeringar förhindra att företag missbrukar sin makt och skadar konsumenterna genom att ta ut orättvisa priser eller erbjuda dålig kvalitet på varor och tjänster.

För mer information om antitrustlagar, besök Wikipedia.