Protimonopolné zákony

Antimonopolné zákony

Antimonopolné zákony sú právne predpisy, ktoré majú za cieľ chrániť spotrebiteľov a podporovať spravodlivú hospodársku súťaž. Ich cieľom je zabrániť monopolným praktikám, ktoré by mohli obmedziť konkurenciu a viesť k zneužívaniu trhovej pozície.

Príkladom antimonopolných zákonov je Shermanov antimonopolný zákon v Spojených štátoch. Tento zákon bol prijatý v roku 1890 a zakazuje dohody, ktoré sú v rozpore so hospodárskou súťažou. Ďalším príkladom je Zákon o hospodárskej súťaži v Európskej únii, ktorý má za cieľ chrániť hospodársku súťaž v rámci EÚ.

Príklady monopolných praktík, ktoré sú zakázané antimonopolnými zákonmi:

  • Dočasný monopol na trhu
  • Fixovanie cien
  • Zneužívanie dominantnej pozície na trhu

Ak sa podnik dopustí porušenia antimonopolných zákonov, môže mu hroziť pokuta alebo iné sankcie, ako je napríklad rozdelenie spoločnosti na viac subjektov.

Pre viac informácií o antimonopolných zákonoch navštívte Wikipédiu.