Αντιπαροχή

Counterpurchase

Η αντίσταση αποτελεί μια μορφή διεθνούς εμπορίου όπου δύο μέρη συμφωνούν να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες από το ένα άλλο με αντάλλαγμα την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών πίσω στο άλλο μέρος. Συνήθως, η αντίσταση συμβαίνει μεταξύ δύο χωρών.

Ένα παράδειγμα αντίστασης είναι όταν μια χώρα συμφωνεί να αγοράσει πετρέλαιο από μια άλλη χώρα και στη συνέχεια η δεύτερη χώρα αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες από την πρώτη χώρα με το ίδιο χρηματικό ποσό.

Παρόμοιες μορφές εμπορίου περιλαμβάνουν την αντάλλαγμα και την αντίσταση.

Πηγή: Wikipedia