Motköp

Counterpurchase

En counterpurchase är en affärspraxis där en säljare accepterar en del av betalningen i form av varor eller tjänster istället för pengar. Detta kan vara till fördel för både säljaren och köparen, då det kan hjälpa till att upprätthålla handelsrelationer och öka försäljningen.

Exempel på counterpurchase inkluderar när ett företag säljer en produkt till ett annat företag och istället för att betalas i kontanter, accepterar de en del av betalningen i form av varor från köparens företag. På detta sätt kan båda företagen gynnas genom att få tillgång till varor eller tjänster som de annars inte skulle ha haft råd med.

Det är viktigt att notera att counterpurchase kan vara komplicerat och kräva noggrann planering för att säkerställa att alla parter är nöjda med affären. Det kan också innebära risker för säljaren om de inte får full betalning i form av varor eller tjänster.

För mer information om counterpurchase, besök Wikipedia.