Kontr-zakup

Co to jest kontrakt zakupowy?

Kontrakt zakupowy, zwany również kontrahenturą, jest to umowa handlowa, w której jedna strona zobowiązuje się do zakupu towarów lub usług od drugiej strony w zamian za równowartość innych towarów lub usług, zamiast tradycyjnego płacenia gotówką.

Przykłady kontraktów zakupowych:

1. Firma A sprzedaje samochody firmie B za 1 milion dolarów, ale zobowiązuje się do zakupu żywności od firmy B za równowartość 500 tysięcy dolarów.

2. Producent maszyn zawiera umowę z zagranicznym partnerem, w której zobowiązuje się do zakupu surowców potrzebnych do produkcji za równowartość gotówki uzyskanej ze sprzedaży maszyn.

Korzyści kontraktów zakupowych:

  • Możliwość wymiany towarów lub usług, które mogą być trudne do uzyskania w inny sposób
  • Zmniejszenie ryzyka finansowego poprzez zrównoważenie handlu między stronami
  • Podniesienie wartości transakcji poprzez dodatkowe korzyści dla obu stron

Źródło: Kontrakt zakupowy na Wikipedia