Αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος

Αναπαραστατικότητα Δείγματος

Η αναπαραστατικότητα ενός δείγματος αναφέρεται στο πόσο καλά αντιπροσωπεύει το συνολικό πληθυσμό που μελετά. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι εκείνο που αντικατοπτρίζει την ποικιλία και την ποσότητα των χαρακτηριστικών του πληθυσμού με ακρίβεια.

Για παράδειγμα, αν ένας ερευνητής θέλει να μελετήσει τις προτιμήσεις των κατοίκων μιας πόλης σε σχέση με τον τύπο της μουσικής που ακούν, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα θα πρέπει να περιλαμβάνει ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, φύλα, κοινωνικές τάξεις και μουσικά γούστα.

Ένα μη αντιπροσωπευτικό δείγμα, από την άλλη, θα μπορούσε να περιλαμβάνει μόνο νέους άνδρες που ακούνε ροκ μουσική, και συνεπώς δεν θα αντιπροσωπεύει πλήρως τον πληθυσμό της πόλης.

Παραδείγματα Αντιπροσωπευτικών Δειγμάτων:

  • Δείγμα 1: Ένα δείγμα που αποτελείται από 100 άτομα από κάθε ηλικιακή ομάδα της πόλης.
  • Δείγμα 2: Ένα δείγμα που περιλαμβάνει ανθρώπους από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και περιοχές της πόλης.

Η αναπαραστατικότητα του δείγματος είναι κρίσιμη για την εγκυρότητα και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας ή μιας μελέτης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο στην Wikipedia.