Representativiteit van de steekproef

Monsterrepresentativiteit

Representativiteit is een belangrijke factor bij het verzamelen van gegevens. Representatief betekent dat een steekproef die is genomen, een goede afspiegeling is van de populatie waaruit de steekproef is afgenomen. Als de steekproef niet representatief is, kan dit leiden tot verkeerde conclusies.

Een goede representativiteit is belangrijk omdat er verschillende kenmerken zijn die van invloed zijn op het resultaat. Als een steekproef bijvoorbeeld te veel mannen bevat, heeft dat een verschillende uitkomst dan wanneer de steekproef evenredig verdeeld is tussen mannen en vrouwen. Om representatief te zijn, moeten de kenmerken van de steekproef overeenkomen met de kenmerken van de populatie.

Voorbeelden van representativiteit

Een voorbeeld van een representatieve steekproef is wanneer een onderzoeker een enquête uitzet naar 100 mensen met verschillende leeftijden, achtergronden en geografische locaties. Als deze enquête representatief is, zou de verdeling van de antwoorden vrijwel gelijkmatig zijn binnen deze groepen.

Een ander voorbeeld is wanneer een onderzoeker een steekproef neemt van 100 mensen uit een stad met een bevolkingssamenstelling van 60% witte mensen en 40% zwarte mensen. Als de steekproef representatief is, zou de verdeling van de antwoorden binnen deze groepen ook ongeveer gelijkmatig zijn.

Conclusie

In conclusie is een representatieve steekproef belangrijk omdat het de betrouwbaarheid van de resultaten verhoogt. Representativiteit kan worden bereikt door het verzamelen van gegevens uit een populatie met verschillende kenmerken.

Bronnen: