Εκτύπωση (Internet)

Εντύπωση (Διαδίκτυο)

Η εντύπωση στο Διαδίκτυο αναφέρεται στην αντίληψη που έχει ένας χρήστης μετά την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα ή τη χρήση μιας εφαρμογής. Η εντύπωση μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του χρήστη να παραμείνει στην ιστοσελίδα ή να επιστρέψει στα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Ένα παράδειγμα θετικής εντύπωσης είναι η καλή δομή μιας ιστοσελίδας και η εύκολη πλοήγηση σε αυτήν. Αντίθετα, ένα παράδειγμα αρνητικής εντύπωσης είναι η χρήση φωτεινών χρωμάτων ή το υπερβολικό πλήθος διαφημίσεων.

Συνολικά, η εντύπωση που αφήνει μια ιστοσελίδα στον χρήστη είναι κρίσιμη για την επιτυχία της και την ικανοποίηση των επισκεπτών της.

Πηγή: Wikipedia