Utskrift (Internet)

Impression (Internet)

En impression är ett mått på hur många gånger en annons visas på en webbplats eller i en app. Det räknas varje gång annonsen visas för en besökare, oavsett om besökaren interagerar med annonsen eller inte.

Impressions är ett viktigt mått för marknadsförare för att mäta hur synlig deras annons är för sin målgrupp. Ju fler impressions en annons har, desto större är chansen att den når ut till fler potentiella kunder.

Exempel på hur impressions kan användas i marknadsföring är att en annons visas 1000 gånger på en webbplats under en dag. Detta skulle betyda att annonsen hade 1000 impressions den dagen.

Fördelar med impressions:

  • Ger marknadsförare insikt i hur många gånger deras annons visas
  • Hjälper till att mäta räckvidden av en annonskampanj
  • Kan användas för att jämföra prestanda mellan olika annonser eller kampanjer

Impressions är ett vanligt mått inom digital marknadsföring och används ofta tillsammans med andra nyckeltal som klickfrekvens och konverteringsgrad för att utvärdera framgången av en annonskampanj.

Källa: Wikipedia – Impression (Internet)