Tulostus (Internet)

Vaikutelma (Internet)

Vaikutelma (engl. Impression) on termi, jota käytetään verkkosivujen ja mainosten näyttökertojen mittaamiseen. Vaikutelma tarkoittaa yhtä näyttökertaa, jossa mainos tai verkkosivu näytetään käyttäjälle. Vaikutelmat ovat tärkeä mittari mainonnan tehokkuuden arvioimiseksi.

Vaikutelmia voidaan mitata esimerkiksi mainostilan ostamisen yhteydessä. Mainostaja ostaa tietyn määrän vaikutelmia, eli mainoksen näyttökertoja, ja tarkkailee niiden tehokkuutta esimerkiksi klikkausten tai konversioiden avulla.

Vaikutelmat voivat olla myös osa verkkosivustojen analytiikkaa. Sivuston omistaja voi seurata, kuinka monta kertaa sivu on näytetty käyttäjille ja miten käyttäjät reagoivat sivuston sisältöön.

Esimerkki vaikutelman mittaamisesta:

  • Mainostaja ostaa 1000 vaikutelmaa bannerimainokselleen.
  • Mainos näytetään käyttäjille 1000 kertaa eri verkkosivustoilla.
  • Mainoksen tehokkuutta arvioidaan esimerkiksi klikkausten perusteella.

Vaikutelmat ovat siis tärkeä osa digitaalista markkinointia ja verkkosivustojen analytiikkaa.

Lähde: Wikipedia