Εταιρικό κάθετο σύστημα μάρκετινγκ

Εταιρικό Κάθετο Σύστημα Μάρκετινγκ

Το εταιρικό κάθετο σύστημα μάρκετινγκ αναφέρεται σε έναν τρόπο οργάνωσης της αλυσίδας εφοδιασμοϔ και διανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στον οποίο η εταιρεία ελέγχει ή συνεργάζεται με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας.

Ένα παράδειγμα εταιρικού κάθετου συστήματος μάρκετινγκ είναι μια εταιρεία αυτοκινήτων που παράγει τα αυτοκίνητά της, τα διαθέτει σε αντιπροσώπους πώλησης και εξυπηρέτησης, και συνεργάζεται με εταιρείες που παρέχουν ανταλλακτικά και αξεσουάρ.

Μέσω του εταιρικού κάθετου συστήματος μάρκετινγκ, η εταιρεία μπορεί να ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων της και να διασφαλίζει ότι η εμπειρία των πελατών είναι συνεκτική και θετική σε όλα τα στάδια της αλυσίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο Wikipedia.