Podnikový vertikálny marketingový systém

Korporátny vertikálny marketingový systém

Korporátny vertikálny marketingový systém je marketingový model, v ktorom jednotlivé úrovne distribučného reťazca spolupracujú na dosiahnutí spoločného cieľa. Tento systém umožňuje spoločnostiam optimalizovať distribúciu svojich produktov a služieb prostredníctvom vertikálnej integrácie a spoločnej propagácie.

Príkladom korporátneho vertikálneho marketingového systému môže byť automobilový priemysel, kde výrobcovia automobilov spolupracujú so sieťou predajcov a servisných stredísk na dosiahnutie maximálnej penetrácie trhu a spokojnosti zákazníkov. Vďaka tejto spolupráci sa môžu všetky úrovne distribučného reťazca vzájomne posilňovať a zvyšovať svoju efektivitu.

Pre úspešnú implementáciu korporátneho vertikálneho marketingového systému je dôležité vytvoriť jasnú stratégiu, definovať vzájomné vzťahy a komunikovať s každou úrovňou distribučného reťazca. Tento model môže byť veľmi efektívny pre spoločnosti, ktoré chcú optimalizovať svoju distribúciu a zlepšiť svoje výsledky na trhu.

Pre viac informácií o korporátnom vertikálnom marketingovom systéme navštívte Wikipedia.