Yrityksen vertikaalinen markkinointijärjestelmä

Yrityksen pystysuuntainen markkinointijärjestelmä

Yrityksen pystysuuntainen markkinointijärjestelmä viittaa siihen, miten yritys organisoituu markkinointinsa suhteen pystysuunnassa, eli eri markkinointikanavien ja toimijoiden välillä. Tässä järjestelmässä yritys voi käyttää esimerkiksi omia myymälöitään, välittäjiä tai jälleenmyyjiä markkinoinnin toteuttamiseen.

Yksi esimerkki yrityksen pystysuuntaisesta markkinointijärjestelmästä on Apple Inc., joka käyttää omia Apple Store -myymälöitään markkinoinnin kanavina. Näiden myymälöiden kautta Apple voi tarjota asiakkailleen ainutlaatuisen ja personoidun ostokokemuksen sekä esitellä uusimpia tuotteitaan.

Toinen esimerkki on Coca-Cola Company, joka käyttää erilaisia jakelukanavia, kuten tukku- ja vähittäismyyntiä sekä ravintoloita ja kioskeja, markkinoinnin toteuttamiseen. Näin Coca-Cola varmistaa, että sen tuotteet ovat helposti saatavilla eri markkinoilla ja asiakasryhmissä.

Yrityksen pystysuuntaisessa markkinointijärjestelmässä on tärkeää huomioida eri markkinointikanavien ja toimijoiden välinen yhteistyö ja koordinointi, jotta markkinointi on tehokasta ja yhtenäistä.

Esimerkkejä yrityksen pystysuuntaisesta markkinointijärjestelmästä:

  • Apple Inc. – Apple Store -myymälät
  • Coca-Cola Company – erilaiset jakelukanavat

Yrityksen pystysuuntainen markkinointijärjestelmä on tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa ja voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen menestykseen markkinoilla.

Lähde: Wikipedia – Vertikaalinen markkinointijärjestelmä