Ετικέτα διαφήμισης εκδότη

Ετικέτα Διαφημιστή

Η ετικέτα διαφημιστή είναι ένα κομμάτι κώδικα HTML που χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση διαφημίσεων σε μια ιστοσελίδα. Μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τον τύπο της διαφήμισης, τον τρόπο εμφάνισης και τον στόχο της καμπάνιας διαφήμισης.

Μια ετικέτα διαφημιστή μπορεί να είναι στατική ή δυναμική, ανάλογα με τον τρόπο που δημιουργείται και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Οι διαφημίσεις που εμφανίζονται μέσω ετικετών διαφημιστή μπορεί να είναι είτε εσωτερικές (διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες του ιδίου ιστότοπου) είτε εξωτερικές (διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων).

Η χρήση ετικετών διαφημιστή είναι απαραίτητη για τη μονετικότητα και την παρακολούθηση της απόδοσης των διαφημίσεων σε μια ιστοσελίδα.

Παράδειγμα:

  • <script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-123456789-1″></script>
  • <script>window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  • function gtag() {dataLayer.push(arguments);}
  • gtag(‘js’, new Date());
  • gtag(‘config’, ‘UA-123456789-1’);
  • </script>

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες διαφημιστή, μπορείτε να επισκεφθείτε το Wikipedia.