Reklamný štítok vydavateľa

Čo je Publisher Ad Tag?

Publisher Ad Tag je kód, ktorý umožňuje webovým vydavateľom integrovať reklamy do svojich webových stránok. Tieto tagy sú vytvorené na meranie a sledovanie účinnosti reklám a zarábanie peňazí prostredníctvom reklamných kampaní.

Ako funguje Publisher Ad Tag?

Publisher Ad Tag je vložený do kódu webovej stránky a komunikuje s reklamnými sieťami alebo platformami. Tieto sieťe umožňujú vydavateľom ponúkať reklamné miesta na svojich stránkach a zarábať na zobrazeniach alebo kliknutiach na reklamy.

Príklad Publisher Ad Tagu:

<script async src=“https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js“></script>

<ins class=“adsbygoogle“

       style=“display:block;“

       data-ad-client=“ca-pub-123456789″ data-ad-slot=“987654321″ data-ad-format=“auto“></ins>

<script>

       (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

</script>

Záver

Publisher Ad Tag je nevyhnutným nástrojom pre vydavateľov, ktorí chcú zarábať peniaze na svojich webových stránkach prostredníctvom reklám. Integrácia týchto tagov do kódu stránky môže pomôcť maximalizovať príjmy z reklám.

Zdroj: Wikipedia