Ιδιόκτητα μέσα ενημέρωσης

Το Owned Media και η Σημασία του στην Ψηφιακή Μάρκετινγκ

Το Owned Media αναφέρεται στα μέσα επικοινωνίας που ανήκουν και ελέγχονται από μια επιχείρηση. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν την ιστοσελίδα ενός brand, το blog της εταιρείας, τα social media προφίλ της και το email marketing.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Owned Media είναι ότι η επιχείρηση έχει πλήρη έλεγχο στο περιεχόμενο και τη στρατηγική επικοινωνίας της. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προβάλλει το brand της όπως επιθυμεί, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Παράδειγμα Owned Media είναι το blog μιας εταιρείας που δημοσιεύει περιεχόμενο σχετικό με τη βιομηχανία της και τα προϊόντα της. Μέσω του blog αυτού, η εταιρεία μπορεί να ενημερώνει τους πελάτες της και να διατηρεί το ενδιαφέρον τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Owned Media, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.