Καθυστερημένη επίδραση

Καθυστέρηση εφέ

Η καθυστέρηση είναι ένα εφέ που παρατηρείται σε πολλές πτυχές της ζωής μας. Στον χώρο της τεχνολογίας, η καθυστέρηση είναι ένα φαινόμενο που συνήθως εμφανίζεται όταν ένα σύστημα δεν ανταποκρίνεται αμέσως στην είσοδο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως υπερφόρτωση του συστήματος ή αδυναμία του να εκτελέσει την εργασία με τον επιθυμητό ρυθμό.

Ένα παράδειγμα καθυστέρησης είναι το φαινόμενο του “lag” στα video games, όπου η αντίδραση του χαρακτήρα στις εντολές του παίκτη καθυστερεί λόγω κακής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Η καθυστέρηση είναι ένα σημαντικό φαινόμενο που επηρεάζει την εμπειρία χρήστη σε πολλούς τομείς της ζωής μας και απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την αντιμετώπισή του.

Πηγή: Wikipedia – Lagged effect