Vertraagd effect

Lagged-effect

Lagged-effect is een welbekend fenomeen. Het is een vertraging die optreedt tussen het veroorzaken van een verandering en het merken van de effecten van deze verandering. Lagged-effect is overal terug te vinden in ons leven, maar het is vooral belangrijk bij economische en financiële processen.

Voorbeelden van lagged-effect

  • De effecten van een renteverhoging of verlaging zijn meestal pas na verloop van tijd duidelijk. Dit komt omdat consumenten en bedrijven hun financiële beslissingen pas na enige tijd aanpassen.
  • Economische crisis. Als banken minder geld uitlenen, merkt de economie deze verandering pas na verloop van tijd. Dit komt omdat bedrijven en consumenten hun gedrag pas aanpassen als de rente daalt.
  • Inflatie. De omstandigheden waardoor inflatie optreedt, veranderen meestal niet meteen. De effecten van deze veranderingen worden pas na verloop van tijd merkbaar.

Hoewel lagged-effect een algemeen fenomeen is, is het belangrijk om te weten dat de omvang van de vertraging variabel is. Sommige processen kunnen langer duren dan andere, afhankelijk van de omstandigheden.

Het begrijpen en voorspellen van lagged-effect is belangrijk voor bedrijven en financiële instellingen, omdat het hun helpt om beter voorbereid te zijn op toekomstige veranderingen.

Bronnen