Efekt opóźnienia

Opóźniony efekt (Lagged effect)

Opóźniony efekt, zwany także efektem opóźnienia, to zjawisko, które polega na tym, że zmiany w jednym czynniku mają opóźnione skutki w innym. Może to dotyczyć różnych dziedzin, takich jak ekonomia, psychologia czy socjologia.

Przykładem opóźnionego efektu może być wprowadzenie nowej polityki gospodarczej, której pełne skutki widoczne będą dopiero po pewnym czasie. Innym przykładem może być zmiana w zachowaniu konsumentów, która przełoży się na wyniki finansowe firmy dopiero w kolejnym kwartale.

Opóźniony efekt jest istotnym zagadnieniem w badaniach naukowych oraz analizach prognostycznych, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć zależności między różnymi czynnikami i przewidywać ich długofalowe skutki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat opóźnionego efektu, można zajrzeć na Wikipedia.