Κατάλογος βασικών στοιχείων

Λίστα σημαντικών στοιχείων

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει κάποια από τα κύρια στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη:

  • Υδρογόνο (H): Το υδρογόνο είναι το πρώτο στοιχείο του περιοδικού πίνακα και έχει ατομικό αριθμό 1.
  • Οξυγόνο (O): Το οξυγόνο είναι το έκτο πιο συνηθισμένο στοιχείο στο Γαλαξία μας και έχει ατομικό αριθμό 8.
  • Άνθρακας (C): Ο άνθρακας είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία για την ανθρώπινη ύπαρξη και έχει ατομικό αριθμό 6.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία, μπορείτε να επισκεφθείτε το Wikipedia.