Κόστος ανά σημείο

Κόστος ανά βαθμό

Το κόστος ανά βαθμό αναφέρεται στο ποσό που πρέπει να πληρώσετε για κάθε βαθμό που λαμβάνετε σε μια συγκεκριμένη μετρική. Αυτό το κόστος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη βιομηχανία και τον τρόπο υπολογισμού των βαθμών.

Για παράδειγμα, αν ένα πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών προσφέρει ένα δώρο αξίας 100 ευρώ για κάθε 1000 βαθμούς που συγκεντρώνετε, τότε το κόστος ανά βαθμό θα είναι 0,1 ευρώ.

Είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη το κόστος ανά βαθμό κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων επιβράβευσης πελατών σας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Πηγή: Wikipedia