Kustannukset pistettä kohti

Kustannus per piste

Kustannus per piste on laskentatapa, jota käytetään arvioimaan markkinointikampanjan tehokkuutta. Se lasketaan jakamalla kampanjan kokonaiskustannukset sen tuottamien pistemäärien mukaan. Mitä pienempi kustannus per piste on, sitä tehokkaampi kampanja on ollut.

Esimerkiksi, jos markkinointikampanjan kokonaiskustannukset ovat 1000 euroa ja se tuottaa 100 pistettä, on kustannus per piste 10 euroa (1000€ / 100p = 10€).

Kustannus per piste on tärkeä mittari markkinointikampanjan onnistumisen arvioimiseksi ja sen avulla voidaan tehdä päätöksiä tulevista kampanjoista.

Lisätietoa: Kustannus per piste Wikipedia