Kostnad per punkt

Kostnad per poäng

Kostnaden per poäng är ett begrepp som används för att mäta effektiviteten i olika typer av investeringar eller marknadsföringsinsatser. Det beräknas genom att dela den totala kostnaden för en investering med det antal poäng eller resultat som uppnåtts.

Till exempel, om en marknadsföringskampanj kostar 10 000 kr och genererar 100 nya kunder, blir kostnaden per poäng 100 kr (10 000 kr / 100 kunder). Ju lägre kostnad per poäng, desto mer effektiv är investeringen eller kampanjen.

Att beräkna kostnaden per poäng kan hjälpa företag att analysera och jämföra olika strategier för att maximera avkastningen på sin investering. Det kan också vara användbart för att uppskatta kostnadseffektiviteten i olika marknadsföringskanaler eller reklammetoder.

Ett annat exempel kan vara en idrottssponsor som investerar 50 000 kr i ett evenemang och får exponering för sitt varumärke hos en publik på 10 000 personer. Kostnaden per poäng i detta fall skulle vara 5 kr per person (50 000 kr / 10 000 personer).

Att förstå och övervaka kostnaden per poäng kan vara avgörande för att fatta välgrundade beslut om hur man allokerar resurser och budget för att maximera avkastningen på investeringar.

För mer information om kostnad per poäng, besök Wikipedia.