Οικολογική σήμανση

Οικολογικές Ετικέτες

Οι οικολογικές ετικέτες είναι σήματα που δίνονται σε προϊόντα που έχουν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία. Αυτές οι ετικέτες βοηθούν τους καταναλωτές να επιλέξουν προϊόντα που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και την υγεία τους.

Ένα παράδειγμα οικολογικής ετικέτας είναι το “EU Ecolabel” που δίνεται σε προϊόντα που πληρούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια όπως η μείωση των εκπομπών και η χρήση βιώσιμων υλικών.

Άλλες διάσημες οικολογικές ετικέτες είναι το “USDA Organic” για βιολογικά προϊόντα και το “Energy Star” για ενεργειακά αποδοτικές συσκευές.

Οι οικολογικές ετικέτες είναι ένας τρόπος για τους καταναλωτές να ενημερώνονται για τις επιπτώσεις των προϊόντων που αγοράζουν στο περιβάλλον και να συμβάλλουν στην προστασία του.

Περισσότερες πληροφορίες: