Oznakowanie ekologiczne

Oznakowanie ekologiczne

Oznakowanie ekologiczne, zwane również ekoetykietowaniem, to system identyfikacji produktów i usług, które spełniają określone kryteria środowiskowe. Jest to dobrowolne działanie producentów mające na celu informowanie konsumentów o wpływie danego produktu na środowisko.

Przykłady oznakowań ekologicznych to np. certyfikaty Fair Trade, certyfikat ekologiczny USDA Organic czy znak FSC oznaczający produkty z drewna pochodzącego z zrównoważonych źródeł.

System oznakowania ekologicznego ma na celu promowanie produktów przyjaznych dla środowiska, a także zachęcanie producentów do stosowania bardziej zrównoważonych praktyk wytwarzania.

Przykłady produktów z oznakowaniem ekologicznym:

  • Kawa organiczna z certyfikatem Fair Trade
  • Papier z certyfikatem FSC
  • Kosmetyki naturalne oznaczone jako organiczne

Oznakowanie ekologiczne jest ważnym narzędziem w budowaniu świadomości ekologicznej oraz wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Więcej informacji na temat oznakowania ekologicznego można znaleźć na stronie Wikipedia.