Miljömärkning

Vad är Ecolabelling?

Ecolabelling, eller miljömärkning, är en marknadsföringsmetod som syftar till att guida konsumenter att välja produkter som är miljövänliga. Genom att sätta en miljömärkning på en produkt ges konsumenten information om produkten miljöpåverkan och hållbarhetsgrad.

Exempel på Ecolabelling

Ett exempel på en välkänd miljömärkning är ”Svanen”, som används i Norden och står för att produkten uppfyller strikta miljökrav. Ett annat exempel är ”EU Ecolabel”, som är en märkning som används för att visa att produkten uppfyller EU:s krav på hållbarhet.

Fördelar med Ecolabelling

  • Ger konsumenter information om produkters miljöpåverkan
  • Främjar hållbar konsumtion
  • Stimulerar företag att producera mer miljövänliga produkter

Ecolabelling är alltså ett viktigt verktyg för att främja hållbar konsumtion och bidra till en mer miljövänlig värld.

För mer information om Ecolabelling, besök Wikipedia.