Πανό

Άρθρο

Η γλώσσα HTML (HyperText Markup Language) είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων στον Παγκόσμιο Ιστό. Η HTML χρησιμοποιεί σήμανση για να περιγράψει τη δομή της σελίδας και το περιεχόμενό της. Οι ετικέτες HTML χρησιμοποιούνται για να ορίσουν το περιεχόμενο ως κείμενο, εικόνες, σύνδεσμους, λίστες και άλλα στοιχεία.

Μια ετικέτα <h2> χρησιμοποιείται για να ορίσει έναν δεύτερο επίπεδο τίτλου σε μια σελίδα HTML. Αντίστοιχα, η ετικέτα <p> χρησιμοποιείται για να ορίσει ένα παράγραφο κειμένου. Οι ετικέτες <li> χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν στοιχεία μιας λίστας, ενώ η ετικέτα <strong> χρησιμοποιείται για να επισημάνει ένα κομμάτι κειμένου ως έντονο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα HTML, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο στη Wikipedia.