Banner

[Banner]

HTML kód môže byť použitý na vytváranie obsahu v rôznych jazykoch, vrátane slovenčiny. Napríklad, môžete použiť element <h2> na definovanie nadpisu druhej úrovne, ako je toto:

Toto je nadpis druhej úrovne

Element <p> sa používa na vytváranie odsekov textu:

Toto je odsek textu vytvorený pomocou elementu <p>.

Na vytvorenie zoznamu sú vhodné elementy <ul> (neusporiadaný zoznam) a <li> (položka zoznamu):

  • Prvá položka zoznamu
  • Druhá položka zoznamu
  • Tretia položka zoznamu

Element <strong> sa používa na zvýraznenie textu:

Toto je zvýraznený text.

Pre viac informácií o HTML kóde a jeho možnostiach môžete navštíviť Wikipédiu.