Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η πνευματική ιδιοκτησία αναφέρεται στα δικαιώματα που προστατεύουν τις δημιουργίες και εφευρέσεις ενός ατόμου. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα του δημιουργού να απολαμβάνει τα οικονομικά οφέλη από το έργο του, καθώς και το δικαίωμα του να ελέγχει τη χρήση του έργου από άλλους.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν τα πνευματικά δικαιώμματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώμματα σχετικά με το δίκτυο.

Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από το νόμο και αποτελεί σημαντικό μέρος της νομικής και οικονομικής πραγματικότητας σε πολλές χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το Wikipedia.