Autorské práva

Copyright

Autorské právo je právo, ktoré chráni originálne dielo pred neoprávneným použitím, kopírovaním alebo distribúciou. Toto právo zvyčajne patrí autorovi diela a poskytuje mu kontrolu nad jeho využitím.

Príklady ochranených diel:

  • knihy
  • filmy
  • hudobné skladby
  • softvérové programy

Porušenie autorského práva môže mať vážne následky, vrátane pokút a súdnych konaní. Preto je dôležité dodržiavať autorské práva a rešpektovať práva autorov.

Autorské právo je regulované zákonmi a medzinárodnými dohodami, ako je Bernská úmluva.

Získajte viac informácií o autorskom práve na Wikipédii.