Prawa autorskie

Copyright

Copyright jest to prawo autorskie, które chroni prawa twórców do ich dzieł. Obejmuje to prawa do reprodukcji, dystrybucji, wystawiania publicznie oraz tworzenia adaptacji.

Przykładowo, jeśli autor stworzył książkę, ma on prawo do decydowania o tym, kto może ją opublikować i w jaki sposób może być rozpowszechniana.

  • Prawo autorskie chroni prawa twórców filmów, programów telewizyjnych, muzyki, dzieł literackich oraz innych rodzajów twórczości.
  • Uznanie autorstwa oraz ochrona przed nielegalnym kopiowaniem są kluczowymi aspektami praw autorskich.

Więcej informacji na temat prawa autorskiego możesz znaleźć na Wikipedii .