Προβολή μέσω

Προβολή μέσα από

Η προβολή μέσα από αποτελεί μια τεχνική μάρκετινγκ η οποία χρησιμοποιείται για να μετρήσει την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης ή μιας καμπάνιας μάρκετινγκ. Η έννοια πίσω από την προβολή μέσα από είναι Ϸταν ένας χρήστης δείτε μια διαφήμιση και στη συνέχεια προχωράει σε μια επιθυμητή ενέργεια, όπως αγορά προϊόντος, επίσκεψη στην ιστοσελίδα ή εγγραφή σε μια λίστα email.

Ένα παράδειγμα προβολής μέσα από μπορεί να είναι όταν ένας χρήστης δείτε μια διαφήμιση για ένα νέο προϊόν στο Facebook και στη συνέχεια κάνει κλικ στη διαφήμιση για να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κάποια σημαντικά στοιχεία για την προβολή μέσα από: Απαιτεί συνεργασία με διάφορα μέσα επικοινωνίας. Μπορεί να μετρηθεί μέσω μετρήσεων αποτελεσματικότητας. Μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων και της αναγνωρισιμότητας του brand.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή μέσα από, μπορείτε να επισκεφθείτε το Wikipedia.