Σχετική αντιλαμβανόμενη ποιότητα

Σχετική αντιληπτή ποιότητα

Η σχετική αντιληπτή ποιότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αξιολογούν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση με άλλες εναλλακτικές λύσεις. Αυτή η αντίληψη είναι υποκειμενική και εξαρτάται από τις προσωπικές προτιμήσεις και αξίες του καταναλωτή.

Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής μπορεί να θεωρεί ένα κινητό τηλέφωνο υψηλής ποιότητας εάν παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες φωτογραφικής μηχανής, ενώ για έναν άλλον καταναλωτή η μπαταρία με μεγάλη διάρκεια ζωής είναι η κύρια παράμετρος για την αξιολόγηση της ποιότητας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική αντιληπτή ποιότητα κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς αυτή επηρεάζει την αποδοχή των προϊόντων στην αγορά.

Συνοψίζοντας, η σχετική αντιληπτή ποιότητα είναι μια υποκειμενική εκτίμηση της ποιότητας ενός προϊόντος ή υπηρεσίας σε σχέση με άλλες εναλλακτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Βικιπαίδειας.