Relatívne vnímaná kvalita

Relatívna vnímaná kvalita

Relatívna vnímaná kvalita sa týka subjektívneho hodnotenia kvality produktu alebo služby zo strany zákazníka. Je to pomer medzi očakávanou kvalitou a skutočnou kvalitou produktu. Tento pomer môže ovplyvniť spokojnosť zákazníka a jeho vernosť k značke.

Príkladom relatívnej vnímanej kvality môže byť porovnanie dvoch smartfónov od rôznych výrobcov. Ak zákazník očakáva vysokú kvalitu od značky A a dostane ju, bude mať pozitívne hodnotenie relatívnej vnímanej kvality. Naopak, ak zákazník očakáva nízku kvalitu od značky B a dostane ju, bude mať negatívne hodnotenie relatívnej vnímanej kvality.

Je dôležité, aby firmy dbali na zvyšovanie skutočnej kvality svojich produktov a zároveň spravovali očakávania zákazníkov. Týmto spôsobom môžu dosiahnuť vyššiu spokojnosť zákazníkov a zlepšiť ich postavenie na trhu.

Čítajte viac o relatívnej vnímanej kvalite na Wikipédii.