Suhteellinen koettu laatu

Suhteellinen koettu laatu

Suhteellinen koettu laatu on käsite, joka kuvaa tuotteen tai palvelun laatua suhteessa sen hintaan tai kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin. Kuluttajat arvioivat tuotteen tai palvelun laatua usein suhteessa siihen, mitä he odottavat sen olevan verrattuna siihen, mitä se todellisuudessa on.

Esimerkiksi jos kuluttaja odottaa ravintolassa saavansa laadukkaan aterian korkealla hinnalla, mutta ruoka osoittautuukin keskinkertaiseksi, hän voi kokea suhteellisen koetun laadun olevan alhainen. Toisaalta, jos kuluttaja odottaa saavansa edullisesta vaatekaupasta perustason vaatteita ja saa täsmälleen sitä mitä odotti, hän voi kokea suhteellisen koetun laadun olevan korkea.

Yritysten on tärkeää ymmärtää kuluttajien näkökulma suhteellisen koetun laadun suhteen, jotta ne voivat tarjota tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat kuluttajien odotuksia ja parantavat siten asiakastyytyväisyyttä.

Esimerkkejä suhteellisesta koetusta laadusta:

  • Esimerkki 1: Puhelinvalmistaja X:n uusi huippumalli markkinoidaan korkealla hinnalla, mutta sen ominaisuudet eivät vastaa kuluttajien odotuksia. Tässä tapauksessa suhteellinen koettu laatu voi olla alhainen.
  • Esimerkki 2: Ravintola Y tarjoaa edullisen lounaan, joka on laadukasta ja maukasta. Kuluttajat kokevat saavansa enemmän vastinetta rahalleen ja siten suhteellinen koettu laatu on korkea.

Lähde: Wikipedia – Laatu