Allianssi

Allianssi

Allianssi on yhteistyöjärjestö, joka edustaa eri nuorisojärjestöjä Suomessa. Se perustettiin vuonna 1946 ja sen tavoitteena on edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä vaikuttaa nuorten elinoloihin. Allianssi tarjoaa myös tukea ja resursseja nuorisotyöhön eri puolilla Suomea.

Allianssi järjestää erilaisia tapahtumia ja kampanjoita nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Se myös tekee yhteistyötä muiden nuoriso- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa sekä vaikuttaa nuorisopolitiikkaan niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Esimerkiksi Allianssi on ollut mukana kampanjoimassa nuorten työllistymisen ja koulutuksen puolesta sekä edistämässä nuorten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.

Allianssin jäsenjärjestöt

Allianssiin kuuluu yli 100 jäsenjärjestöä eri puolilta Suomea. Jäsenjärjestöt edustavat erilaisia nuorisoalan toimijoita, kuten partiolaisia, urheiluseuroja, kulttuuriyhdistyksiä ja poliittisia nuorisojärjestöjä.

Lisätietoa

Jos haluat tietää lisää Allianssista ja sen toiminnasta, voit vierailla Wikipedia-sivustolla.