Aliancia

Aliancia

Aliancia je spojenie dvoch alebo viacerých entít s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ. Táto forma spolupráce môže byť politická, vojenská alebo ekonomická.

Príklady aliancií:

  • NATO – Severoatlantická aliancia, ktorá zahŕňa viacero krajín s cieľom ochrany a bezpečnosti
  • EU – Európska únia, ktorá je ekonomickou a politickou alianciou viacerých európskych krajín

Aliancie môžu byť dočasné alebo trvalé a môžu mať rôzne formy organizácie a riadenia.

Ak chcete zistiť viac o alianciách, môžete si prečítať článok na Wikipédii.