Arviointi

Arviointi

Arviointi on prosessi, jossa jotakin asiaa tai ilmiötä arvioidaan tai arvostellaan sen laadun, merkityksen tai tehokkuuden perusteella. Arviointi voi tapahtua monilla eri tavoilla ja eri konteksteissa, kuten koulutuksessa, työelämässä tai tutkimuksessa.

Arvioinnin tarkoituksena voi olla esimerkiksi päätöksenteon tueksi tarvittavan tiedon hankkiminen, toiminnan kehittäminen tai onnistumisen mittaaminen. Arviointi voi olla myös osa oppimisprosessia, jossa tarkoituksena on antaa palautetta ja ohjausta oppijalle.

Arviointia voidaan tehdä erilaisin menetelmin, kuten pisteyttämällä, arvioimalla tai vertailemalla. On tärkeää, että arviointiprosessi on oikeudenmukainen ja luotettava, jotta sen tulokset olisivat validit ja hyödylliset.

Esimerkkejä arvioinnista:

  • Yksilön suorituksen arviointi työhaastattelussa
  • Oppilaan osaamisen arviointi koulussa
  • Tutkimuksen laadun arviointi vertaisarvioinnilla

Arviointi on tärkeä osa monia eri toimintoja ja auttaa meitä ymmärtämään ja kehittämään maailmaa ympärillämme.

Lähde: Wikipedia – Arviointi