Hodnotenie

Hodnotenie

Hodnotenie je proces posudzovania, merania a porovnávania výkonu, efektívnosti alebo kvality niečoho. Môže sa týkať rôznych oblastí, ako sú vzdelávanie, práca, zdravotníctvo, a mnoho ďalších.

Existujú rôzne spôsoby hodnotenia, vrátane hodnotenia študentov v škole, hodnotenia zamestnancov v práci, alebo hodnotenia účinnosti programov a projektov. Hodnotenie zahrňuje získavanie informácií, analyzovanie výsledkov a vyvodenie záverov.

Príklady hodnotenia:

  • Hodnotenie testov v škole na základe správnych odpovedí
  • Hodnotenie výkonnosti zamestnancov na základe stanovených cieľov
  • Hodnotenie účinnosti reklamného kampane na základe počtu nových zákazníkov

Pre viac informácií o hodnotení navštívte Wikipedia.