Avoin tarjous

Avoin tarjous

Avoin tarjous on prosessi, jossa yritykset pyytävät tarjouksia tuotteista tai palveluista avoimesti eri toimittajilta. Tämä prosessi on yleisesti käytössä julkisissa hankinnoissa, joissa tarjoukset on pyydettävä avoimesti kilpailuttamisen varmistamiseksi.

Avoin tarjous antaa mahdollisuuden kaikille kiinnostuneille toimittajille osallistua tarjouskilpailuun ja varmistaa, että hankinta suoritetaan reilusti ja avoimesti. Tämä auttaa myös lisäämään kilpailua ja varmistamaan parhaan mahdollisen tarjouksen valinnan.

Vaikka avoin tarjousprosessi voi olla aikaa vievää ja vaatii tarkkaa suunnittelua, se tarjoaa useita etuja sekä hankintayksikölle että tarjoajille. Hankintayksikkö voi saada laajemman valikoiman tarjouksia ja varmistaa parhaan mahdollisen vaihtoehdon valinnan, kun taas tarjoajat voivat kilpailla tasavertaisesti ja osoittaa osaamisensa.

Esimerkki:

  • Kunta julistaa avoimen tarjouskilpailun kouluruokapalveluiden tarjoamisesta.
  • Useat catering-yritykset lähettävät tarjouksensa ja kilpailevat sopimuksesta.
  • Kunta valitsee parhaan tarjouksen ja solmii sopimuksen voittaneen tarjoajan kanssa.

Avoin tarjous on tärkeä käytäntö julkisissa hankinnoissa ja se edistää avoimuutta, reilua kilpailua ja parhaiden ratkaisujen valintaa.

Lisätietoja: Tarjouskilpailu – Wikipedia