Otvorená ponuka

Otvorená ponuka

Otvorená ponuka je metóda verejného obstarávania, pri ktorej je vyhlásená verejná súťaž a záujemcovia môžu podávať ponuky na základe stanovených podmienok. Tento proces zabezpečuje transparentnosť a spravodlivosť pri výbere dodávateľa alebo poskytovateľa služieb.

Príkladom otvorenej ponuky môže byť obstarávanie zariadení pre školu, kde rôzne spoločnosti môžu podať svoje ponuky na dodanie potrebných materiálov za stanovenú cenu a podmienky. Vyhodnotenie ponúk sa potom vykonáva na základe objektívnych kritérií a najvýhodnejší dodávateľ je vybraný na základe týchto kritérií.

Otvorená ponuka je dôležitým nástrojom pre verejné inštitúcie, aby mohli zabezpečiť najlepšie možné riešenie pre svoje potreby a zároveň dodržiavať zásady spravodlivého a transparentného verejného obstarávania.

Výhody otvorenej ponuky:

  • Zabezpečuje transparentnosť pri výbere dodávateľa
  • Podporuje súťaž a inováciu
  • Minimalizuje riziko korupcie a nepriaznivého ovplyvnenia rozhodovania

Pre viac informácií o otvorenej ponuke môžete navštíviť Wikipédiu.