Katseltavissa olevat vaikutelmat

Näkyvät näytöt

Näkyvät näytöt ovat digitaalisen mainonnan mittari, joka mittaa mainoksen näkemistä käyttäjän näytöllä. Tämä mittari on tärkeä markkinoijille, jotka haluavat varmistaa, että heidän mainoksensa näkyy oikeille ihmisille oikeaan aikaan.

Näkyvät näytöt voivat auttaa markkinoijia ymmärtämään, kuinka tehokkaasti heidän mainoksensa tavoittavat kohdeyleisönsä. Esimerkiksi, jos mainos näkyy käyttäjän näytöllä vain sekunnin ajan, se ei välttämättä ole tehokas tapa viestiä viestiä. Sen sijaan, jos mainos pysyy näkyvillä useita sekunteja, se voi olla tehokkaampi tapa välittää viestiä.

Yksi tapa mitata näkyviä näyttöjä on käyttää CPM-mittaria, joka mittaa mainoksen näyttöjä tuhatta kertaa. Tällä tavalla markkinoijat voivat arvioida, kuinka monta ihmistä näkee mainoksen ja kuinka monta kertaa se näytetään.

Esimerkkejä näkyvistä näytöistä:

  • Mainos, joka pysyy näkyvillä vähintään 5 sekuntia
  • Mainos, joka näkyy käyttäjän näytöllä mobiililaitteella
  • Mainos, joka näkyy käyttäjän näytöllä tietyn sivuston vierailun yhteydessä

Yhteenvetona voidaan todeta, että näkyvät näytöt ovat tärkeä mittari digitaalisessa markkinoinnissa, ja niiden avulla markkinoijat voivat varmistaa, että heidän mainoksensa tavoittavat oikeat ihmiset oikeaan aikaan.

Lähde: Wikipedia