Visningsbara intryck

Vad är Viewable Impressions?

Viewable Impressions, eller synliga visningar, är en term inom marknadsföring som syftar på antalet annonser som faktiskt har visats på en användares skärm. Denna mätning är viktig för att avgöra hur effektiv en annonskampanj är, då det inte räcker att en annons bara levereras till en användares enhet utan att den också syns.

För att en annons ska räknas som viewable måste den uppfylla vissa kriterier, såsom att en viss del av annonsen måste vara synlig på skärmen under en viss tid. Vanligtvis brukar det vara minst 50% av annonsen som måste vara synlig i minst ett par sekunder för att räknas som viewable.

Genom att mäta viewable impressions kan annonsörer få en bättre förståelse för hur deras annonser presterar och om de når ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt.

Exempel på Viewable Impressions:

Ett exempel på hur viewable impressions kan användas är inom digital marknadsföring, där annonsörer kan mäta hur många gånger deras annonser har visats på användares skärmar och om de har varit synliga nog för att kunna påverka användarna.

Ett annat exempel är inom tryckt marknadsföring, där annonsörer kan mäta hur många gånger deras annonser har synts på tidningars eller tidskrifters sidor och om de har fått tillräckligt med exponering för att kunna påverka läsarna.

Sammanfattning:

Viewable Impressions är en viktig mätning inom marknadsföring för att avgöra hur effektiv en annons är genom att mäta hur många gånger den har visats på användares skärmar och om den har varit tillräckligt synlig för att kunna påverka målgruppen.

För mer information, besök Wikipedia.