Lähettämistä koskeva lähestymistapa

Viittaamisen lähestymistapa

Viittaamisen lähestymistapa on markkinointistrategia, jossa nykyiset asiakkaat suosittelevat yritystä tai tuotetta muille potentiaalisille asiakkaille. Tämä tapahtuu usein suusanallisesti tai sosiaalisen median kautta.

Yritykset voivat kannustaa asiakkaitaan viittaamaan uusia asiakkaita tarjoamalla heille alennuksia, palkintoja tai muita kannustimia. Tämä on tehokas tapa hankkia uusia asiakkaita, koska suositukset ovat usein luotettavampia kuin perinteinen mainonta.

Esimerkiksi Airbnb käyttää viittaamisen lähestymistapaa tarjoamalla sekä viittaajalle että uudelle asiakkaalle alennuksia varauksista. Tämä on kannustanut nykyisiä asiakkaita suosittelemaan palvelua ystävilleen ja perheenjäsenilleen.

Hyödyt viittaamisen lähestymistavasta:

  • Vahvistaa asiakassuhteita
  • Luo luotettavuutta ja uskollisuutta brändiin
  • Kasvattaa asiakaskuntaa tehokkaasti

Yritysten tulisi harkita viittaamisen lähestymistavan sisällyttämistä markkinointistrategiaansa, koska se voi olla erittäin tehokas tapa kasvattaa liiketoimintaa.

Lähde: Wikipedia – Viittausmarkkinointi