Markkinaosuus

Markkinaosuus

Markkinaosuus on yrityksen tai tuotteen osuus markkinoilla olevasta kokonaismäärästä. Se kuvaa sitä, kuinka suuri osuus yritys tai tuote omistaa markkinoista verrattuna kilpailijoihinsa.

Esimerkiksi, jos yritys A myy 30% kaikista tietyn tuotteen myynnistä markkinoilla ja yritys B myy 20%, yritys A:lla on suurempi markkinaosuus kyseisellä tuoteryhmällä.

Markkinaosuus on tärkeä mittari yrityksen menestyksen arvioinnissa ja se voi vaikuttaa yrityksen strategioihin ja päätöksiin markkinoinnin ja tuotekehityksen osalta.

Esimerkki markkinaosuuden laskemisesta:

  1. Laske yrityksen myynti tiettynä ajanjaksona.
  2. Laske kyseisen markkinan kokonaismyynti samalla ajanjaksolla.
  3. Jaa yrityksen myynti markkinan kokonaismyyntiin ja kerro 100:lla saadaksesi prosentuaalisen markkinaosuuden.

Lue lisää markkinaosuudesta Wikipediasta.