Marknadsandel

Marknadsandel

Marknadsandel är en viktig indikator för ett företags eller en branschs relativa styrka på marknaden. Det är andelen av den totala försäljningen på marknaden som ett företag eller en produkt innehar.

Exempelvis kan ett företag som säljer smartphones ha en marknadsandel på 20%, vilket betyder att 20 av varje 100 smartphones som säljs på marknaden kommer från det specifika företaget.

Marknadsandelen kan vara en viktig faktor för företag att bedöma sin konkurrenskraft och framgång på marknaden. Genom att öka sin marknadsandel kan ett företag växa och öka sin lönsamhet.

Fördelar med att ha en hög marknadsandel:

  • Ökad försäljning och intäkter
  • Större möjlighet att påverka prissättning och marknadsföring
  • Skalbarhetsfördelar genom större produktionsvolym

Det finns dock också risker med att ha en för hög marknadsandel, som att vara sårbar för förändringar i marknaden eller att drabbas av regleringar kring monopol.

Källa: Wikipedia – Marknadsandel