Osuus hyllystä

Osuus hyllystä

Osuus hyllystä on tärkeä käsite vähittäiskaupassa, joka kuvaa tuotteen näkyvyyttä ja saatavuutta hyllytilassa. Se mittaa tuotteen sijoittumista hyllylle suhteessa muihin kilpaileviin tuotteisiin.

Osuus hyllystä voidaan laskea eri tavoin, esimerkiksi prosentteina hyllytilasta tai metrimetreinä hyllystä. Yleensä tuotteen halutaan saavuttavan mahdollisimman suuren osuuden hyllystä, jotta se erottuisi kilpailijoistaan ja houkuttelisi asiakkaita.

Osuus hyllystä voi vaihdella eri myymälöissä ja eri aikoina vuodesta riippuen esimerkiksi sesonkeista ja markkinointikampanjoista. On tärkeää seurata ja optimoida osuutta hyllystä jatkuvasti, jotta tuote menestyy parhaalla mahdollisella tavalla.

Muutamia esimerkkejä osuudesta hyllystä voivat olla tuotteen näkyvyys hyllyllä verrattuna kilpaileviin tuotteisiin, tuotteen sijoittuminen hyllyllä ja hyllyn korkeus, jossa tuote sijaitsee.

Voit lukea lisää osuudesta hyllystä ja sen merkityksestä Wikipediasta.